Geld lenen, kost geld

Disclaimer

De Peugeot internetsites

Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsites. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Peugeot internetsites kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Prijs- en modelinformatie

Alle genoemde vanaf-prijzen van personenauto’s, zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief BTW, BPM, recyclingsbijdrage, leges en de onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Deze bedragen worden per model apart vermeld. De genoemde vanaf-prijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra's tegen meerprijs) van bedrijfsauto’s zijn exclusief alle bovenstaande kosten. Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan behouden zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze sites vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Kleuren

Op deze internetsites kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst Peugeot Nederland N.V. u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde dealer.

PSA Finance

Financieringen en leasecontracten worden verstrekt door PSA Finance, ingeschreven onder de statutaire naam PSA Financial Services Nederland B.V. PSA Finance behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze site vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease en financiering met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het financieringscontract kan bij uw dealer worden afgesloten.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsites, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Peugeot Nederland N.V. en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'Peugeot'). Informatie op deze internetsites, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Peugeot.

Virussen en veiligheid

De Peugeot internetsites worden regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsites kunnen tevens links bevatten naar niet-Peugeot sites. Peugeot is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

Peugeot wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door Peugeot gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Peugeot Nederland N.V. zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

Door Peugeot verzonden e-mail

Door Peugeot verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, open baarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Peugeot staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.