Geld lenen, kost geld

Privacy Policy

Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan streven ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacywetgeving.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Peugeot Nederland N.V. en/of de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden naar de door u geselecteerde dealer of Erkend Reparateur. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Peugeot Nederland N.V. en betreffende dealer, Peugeot Betaalplan of Erkend Reparateur verstrekt. Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan streven ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Klikgedrag

Op de website van Peugeot worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Peugeot haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden; zie voor meer informatie hierover http://www.peugeot.nl/Cookie-Beleid/. Hiermee kan Peugeot bezoek-gegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Peugeot in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser "cookies uitschakelen" in te stellen of gebruik te maken van onze cookietool. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door Peugeot Nederland N.V. en Peugeot Betaalplan verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Peugeot Nederland N.V. en/of de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.